_

Škola Ajurvédy - 2. běh

Cena: 22 900 Kč
Březen - Říjen 2023

Právě probíhá.

TERMÍNY Ajurvédská škola

(6 VÍKENDOVÝCH SETKÁNÍ)

Každý víkend zahrnuje výuku pátek od 16:00 - 21:00 h,
sobotu od 8:30 - 17:30 h a neděli od 8:30 - 16:30 h

1. víkend 24.-26.3. 2023

2. víkend 21.-23.4. 2023

3. víkend 19:-21.5. 2023

4. víkend. 16.-18.6. 2023

5. víkend 22.-24.9. 2023

6. víkend 27.-29.10. 2023

Škola Ajurvédy a tajemství alchymie 5 elementů 

Přidejte se k nám na objevnou cestu sebepoznání, naučte se diagnostikovat a používat základní léčebné principy.

Přinášíme vám rozšíření obzorů ve formě školy Ajurvédy, kterou povedou zkušené lektorky a terapeutky Ludmila Lupačová a Kateřina Podlešáková se svým týmem.

 ZÁMĚR LEKTOREK PRO STUDENTY: 

 •  pochopení principů pěti elementů a jejich vlastností ve svém těle
 • poznání svého současného stavu (vikrti) a harmonického stavu (prakrti)
 • rozpoznání svého plného potenciálu a slabých stránek
 • zkoumání příčin ne-moci a výběr vhodných léčebných nástrojů
 • kouzlo spolupráce logiky a cítění
 • propojení ajurvédy, jógy, tantry jako tří védských sester

Poznej,  kdo jsi a co tě podporuje,  a co ti škodí.

Záměrem je sdílet s vámi základní ajurvédské principy.  Na základě pochopení těchto jednoduchých principů, znalost pěti elementů/dóš a jejich vlastností (gun), se naskytuje možnost uvidět a uvědomit si, co se právě děje v těle. Znalost ajurvédského způsobu uvažování může určit, KDE zrovna jsem a CO potřebuji k pozvednutí psycho-fyzického stavu a k naplněnému a šťastnému životu. Budeme zkoumat prapůvodní příčinu ne-moci a výběr vhodných léčebných nástrojů. Ajurvéda jako véda nelze oddělit od jógy a tantry, a proto si vezmeme na pomoc i náhled těchto védských principů.

Celou školu provází sebepozorování a sebepoznávání, kdy se učíme sami na sobě. Objevíme své dary = potenciály a objevíme také své slabé stránky, o které je třeba s laskavostí pečovat, aby se neprojevily v nemoc. Když si uvědomíme naši přirozenost (prakrti), tím větší radost a naplnění pociťujeme, neboť jsme tak v souladu s tepem vesmírného řádu. To zároveň určuje i míru našeho zdraví. Nová zjištění skrze vlastní zkušenost nám otevírají brány k pochopení principů v nás samotných, ale i druhých osob. Tento kurz neslouží primárně jako terapeutický výcvik, i když nabité zkušenosti a nástroje vám pomohou rozšířit náhled i v terapeutické praxi s vašimi klienty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.png

V ČEM JE ŠKOLA OJEDINĚLÁ?

 • zkoumání ajurvédy jako východní nauky versus západní pojetí lidského těla
 • snoubení principů pochopeni formy a vnímání hlubšího obsahu jako cesty k celistvému poznání 

Mužský princip jako logika a teoretické uvažování, ženský princip jako cítění, vnímání a rozvíjení intuice skrze tělesný prožitek. Nabité teoretické znalosti prožijeme skrze vlastní zkušenost, skrze fyzické tělo. Prožitím obou polarit, mužské a ženské, může vzniknout plné pochopení a pravda, která někdy zůstává pouze na teoretické, mentální úrovni. Teprve životní zkušeností se teorie stává vlastní pravdou a integruje se do našeho systému. Ve skutečnosti můžeme s jistotou předávat dál jen to, čím jsme sami prošli, co máme prožité. Hlavním studijním materiálem budeme nejprve my sami a až později naši spolužáci, případní klienti.

PRO KOHO JE ŠKOLA PŘÍNOSNÁ:

 • kohokoliv, s kým rezonuje popis kurzu
 • lektory jógy a pohybu
 • terapeuty pracující s fyzickým tělem i psychikou
 • nutriční poradce
 • kuchaře
 • lékaře
 • kouče
 • maséry
 • lektory seberozvojových seminářů
 • učitele biologie.     

CO SI ODNESETE, CO ZÍSKÁTE:

1.    Odbornou znalost gun (vlastností) teoretickou, ale i praktickou, na základě které se odehrává základní, ale velmi účinná léčba v ajurvédě

2.    hlubokou znalost o dóšách ve vlastním těle a ve vlastním životě – skrze teorii i praxi

3.    Přehled nemocí a pochopení jejich příčiny na základě znalosti dóš

4.    Umění prevence a pozorování osobních tendenci k nerovnováze

5.    Znalost svých silných stránek a slabých stránek, o které je třeba pečovat u sebe a případných klientů

6.    Základní praktické léčebné nástroje: 

7.    Strava a koření (ahára)

8.    Způsoby sebepéče a životního stylu (vihára)

9.    Sestavení denních rituálů (dinačária)

10.  Typ jógové praxe, meditace, pránájámy

11.  Diagnostické principy teoretické i praktické k určení prakrti a vikrty

12.  Schopnost vybrat sobě i klientovi vhodné nástroje pro zlepšení jeho neharmonického stavu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

7.png

Náplň víkendů aneb na co se můžete těšit, co se naučíte a co budete praktikovat

1.VÍKEND ÚVOD DO AJURVÉDY, DÓŠI GUNY A KARMY, VÁTA DÓŠA


 • Úvod do ajurvédy
 • Vlastnosti (guny) 5ti elementů
 • Dóši Váta, Pitta, Kapha 
 • Prakrti a Vikrti a jejich určení 
 • Váta dóša – vlastnosti a projevy, funkce v těle, sídla v těle, rovnovážný stav a nerovnovážný stav Váty (nejčastější vátové nemoci) 
 • Jógová praxe pro harmonizaci Váta dóši 
 • Pránájáma a meditace pro harmonizaci Váta dóši 
 • Dinačária a Váta dóša management – nástroje k harmonizaci váta dóši (ahára = strava a koření, vihára = denní aktivity podporující život)
 • Váta – stav mysli, emoce, tendence chování
 • Ajurvéda v ČR 
 • Abhjanga a její principy – olejování
 • Terapie zvukem, dotekem, pohybem
 • Váta jako 4. – 7.čakra

 

2.VÍKEND PITTA DÓŠA, AGNI


 • Pitta Dóša - vlastnosti a projevy, funkce v těle, sídla v těle, rovnovážný stav a nerovnovážný stav Pitty (nejčastější pittovské nemoci)  
 • Agni = trávicí oheň – harmonický stav a neharmonický stav
 • Agni versus Áma = toxické látky
 • Pitta – stav mysli, emoce, tendence chování 
 • Jógová praxe pro harmonizaci Pitta dóši 
 • Pránájáma a meditace pro harmonizaci Pitta dóši 
 • Čakrové zvuky pro harmonizaci Pitta dóši 
 • Dinačária a Pitta dóša management – nástroje k harmonizaci pitta dóši (ahára = strava a koření, vihára = denní aktivity podporující život)
 • Terapie barvami
 • Očista mentální ámy
 • Pitta jako 2.-3.čakra 

 

 3. VÍKEND KAPHA DÓŠA, STRAVA, AROMATERAPIE


 • Kapha Dóša - vlastnosti a projevy, funkce v těle, sídla v těle, rovnovážný stav a nerovnovážný stav Kaphy (nejčastější kapha nemoci)  
 • Terapie stravou  - Jak, Kdy a Co jíst. Strava versus dóši, strava versus roční období 
 • Aromaterapie 
 • Kapha - stav mysli, emoce, tendence chování
 • Jógová praxe pro harmonizaci Kapha dóši 
 • Pránájáma a meditace pro harmonizaci Kapha dóši 
 • Čakrové zvuky pro harmonizaci Kapha dóši  
 • Dinačária a Kapha dóša management – nástroje k harmonizaci Kapha dóši (ahára = strava a koření, vihára = denní aktivity podporující život)
 • Kapha jako 1.- 2. čakra 
1.png

4. VÍKEND DIAGNOSTIKA PRAKRTI A VIKRTI, DÓŠI A JEJICH SUBTYPY, STÁDIA VÝVOJE NEMOCI

 • PRAKRTI a VIKRTI diagnostika I -čtení z celkového fyzického projevu, čtení jazyka, obličeje, tvaru chodidel a dlaní, způsobu chování, trávení a vylučování, výskytu nemocí, čtení z doteku.
 • Váta a její subtypy – prána, udána, samána, apána, vjána
 • Pitta a její subtypy – páčaka, raňdžaka, sádhaka, alóčaka, bhrádžaka
 • Kapha a její subtypy – klédaka, avalambaka, bódhaka, tarpaka, šléšaka 
 • Stádia vývoje nemoci 
 • Prevence a hlavní faktory určující zdraví 
 • Ženská a mužská rozmnožovací tkañ
 • Zdravá menstruace a menopauza
 • Sexualita jako životní síla

5.VÍKEND  TRÁVENÍ A VÝŽIVA


 • Anatomie trávicí soustavy 
 • Fáze trávení a dóši 
 • Guny a karmy potravin
 • Výživová onemocnění 
 • Kombinování potravin – slučitelné a neslučitelné potraviny 
 • Rasa (chuť) – farmakologické a psychické účinky šesti chutí – sladká, kyselá, slaná, pálivá, hořká, svíravá 
 • Chuťové touhy, pravý a nepravý hlad 
 • Medikované oleje, ajurvédská alchymie
 • Buněčný metabolismus – pílu páka a pittara páka
 • Tajemství koření a bylin

6. VÍKEND OČISTA A ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ


 • Druhy očisty pro jednotlivé dóši – nebezpečí očist, mýty a nedorozumění
 • Imunita versus agni, áma
 • Ajurvédská krása
 • Sóma jako produkt stavu přítomného okamžiku 
 • Mantra – tajemství sanskritu
 • Vyhodnocení 6ti měsíčního osobního projektu PRAKRTI A VIKRTI ke každému studentovi
 • Využití nabitých zkušeností a znalostí v praxi a běžném životě – diskuze
 • Závěrečný rituál 5ti elementů a zakončení školy
7.png

Podmínky ke studiu ajurvédy: 

Toto je nadstavbový kurz, není omezen ani věkem ani vzděláním, nejdůležitější je tvůj opravdový zájem.
Zkontroluj si termíny a vyplň přihlášku.

 

 

Přihláška

Vnímáš to jako své volání a chceš se přihlásit? Není nic jednoduššího. Znovu, prosím, zkontroluj datumy a podmínky . 

praxe.svg

Pokud je vše v pořádku, tak si, prosím, stáhni 
vytiskni přihlášku a vyplněnou ji zašli  na email:

[javascript protected email]

Zároveň je nutné poslat  rezervační zálohu 5 000 Kč  na číslo účtu školy 115-2710100267/0100 (přesné pokyny jsou i na přihlášce), bez toho není přihláška platná a nebude brána v potaz. 

Přihláška ke stažení

(Pokud potřebujete vystavit fakturu, prosím, informujte nás o tom při vaší platbě.
Později již bohužel není možné fakturu vystavit.)

Pro zobrazení se musíte přihlásit.