_

Škola Ajurvédy - III. běh

Cena: 22 900 Kč
Probíhá

 

Nalezněte harmonii ve svém životě, ve svém zdraví a ve svých vztazích skrze praktikum ajurvédy. 

Nabízíme vám 6 hlubokých víkendových ponorů do vědy života, do moudrosti vlastního těla, do otevírání se a nalézání vlastních hranic. Už samotné seznamování s ajurvédou nabízí nový náhled, který může vést k uzdravování duše a těla, a k celkové rovnováze.

3. ročník začíná v březnu 2024

Během šesti víkendových setkání se z vás nestanou odborní ájurvédsští terapeuté (ájurvéda se studuje v Indii šest let!), ale dozvíte se  (a zažijete) dost na to, abyste mohli změny jemně a nenásilně aplikovat ve svém životě směrem k větší harmonii a být tak inspirací pro lidi kolem sebe ať už se věnujete výuce jógy, koučingu či jiné práci s lidmi. Rovněž si postavíte slušný základ na který můžete postupně nabalovat další znalosti a dovednosti.

TERMÍNY Ajurvédská škola

(6 VÍKENDOVÝCH SETKÁNÍ)

Každý víkend zahrnuje výuku pátek od 16:00 - 21:00 h,
sobotu od 8:30 - 19.00 h a neděli od 8:30 - 16:00 h 

1. víkend    22.-24.3. 2024

2. víkend    19.-21.4. 2024

3. víkend.   24.-26.5. 2024 

4. víkend.   7.-9.6. 2024

5. víkend    27.-29.9. 2024

6. víkend    25.-27.10. 2024

 
 
 

Škola Ajurvédy a tajemství alchymie 5 elementů 

Přidejte se k nám na objevnou cestu sebepoznání, naučte se diagnostikovat a používat základní léčebné principy.

Přinášíme vám rozšíření obzorů ve formě školy Ajurvédy, kterou povedou zkušené lektorky a terapeutky Eva Kovářová, Ludmila Lupačová a Kateřina Podlešáková.

 ZÁMĚR LEKTOREK PRO STUDENTY: 

 • pochopení principů pěti elementů a jejich vlastností nejen ve vlastním těle
 • seznámení se se svojí podstatou (prakrti) aneb proč jsme každý trochu jiný
 • Identifikaci momentální nerovnováhy od harmonického stavu (vikrti a prakrti)
 • rozpoznání svého plného potenciálu a slabých stránek
 • zkoumání příčin ne-moci a výběr vhodných léčebných nástrojů
 • hledání souladu citu a intelektu
 • propojení jógy, ájurvédy a moderní psychologie
 • sebereflexe jako základní studijní přístup

Poznej,  kdo jsi a co tě podporuje,  a co ti škodí.

Záměrem je sdílet s vámi základní ajurvédské principy, na jejichž bazi můžeme pochopit, co se v těle právě odehrává. Aplikací těchto přístupů můžeme určit, KDE zrovna jsme a CO potřebujeme k pozvednutí momentálního psycho-fyzického stavu a k naplněnému a šťastnému životu. Budeme zkoumat prapůvodní příčinu ne-mocí a objevovat vhodné léčebné principy a nástroje.

Celé studium je založeno na sebepozorování a sebepoznávání, kdy se učíme sami na sobě. Objevíme své dary (potenciály) a naučíme se je využívat (nikoliv zneužívat) a objevíme také své slabosti a tendence k nerovnovaze, o které je třeba s laskavostí pečovat, aby nepřešly v nemoci. Objevení vlastní přirozenosti (prakrti) může přinést skutečné naplnění a radost, neboť se takto dostáváme do souladu s tepem vesmírného řádu. A to do velké míry bude určovat i míru našeho zdraví. Skrze vlastní zkušenost nám otevírají brány k lepšímu porozumění našim blízkým a dalším lidem v našem okolí. Tento kurz neslouží primárně jako terapeutický výcvik, i když nabité zkušenosti a nástroje mohou být velmi nápomocnéi v terapeutické praxi. 

 

 

2.png

V ČEM JE ŠKOLA OJEDINĚLÁ?

 • zkoumá ájurvédu jako východní nauku v kontextu západního pojetí lidského těla
 • teoretická znalost je podložena praktickou zkušeností 
 • vnímání hlubšího obsahu jako cesty k celistvému poznání
 • somatická prace v kombinaci s kognitivním a hlubinným přístupem tvoří pevnou osobní zkušenost

 

Pokusíme se propojit mužský princip (ve smyslu logiky a teoretického uvažování) s ženským principem (ve smyslu cítění, vnímání a rozvíjení intuice).. Nabité teoretické znalosti prožijeme skrze vlastní zkušenost, skrze fyzické tělo. Propojením obou polarit (mužské a ženské), může vzniknout plné pochopení. Teprve životní zkušeností se teorie stává vlastní pravdou a integruje se do našeho systému. S s jistotou můžeme předávat dál jen vlastní zkušenost, hlavním studijním materiálem budeme tedy nejprve my sami a až později naši spolužáci, rodinní příslušníci a přátelé a posléze případní klienti.

PRO KOHO JE ŠKOLA PŘÍNOSNÁ:

 • kohokoliv, s kým rezonuje popis kurzu
 • lektory jógy a pohybu
 • terapeuty pracující s fyzickým tělem i psychikou
 • nutriční poradce
 • kuchaře
 • lékaře
 • kouče
 • maséry
 • lektory seberozvojových seminářů   

CO SI ODNESETE, CO ZÍSKÁTE:

1.    Odbornou znalost gun (vlastností) teoretickou, ale i praktickou, na základě které se odehrává základní, ale velmi účinná léčba v ajurvédě

2.    hlubokou znalost o dóšách ve vlastním těle a ve vlastním životě – skrze teorii i praxi

3.    Přehled nemocí a pochopení jejich příčiny na základě znalosti dóš

4.    Umění prevence a pozorování osobních tendenci k nerovnováze

5.    Znalost svých silných stránek a slabých stránek, o které je třeba pečovat u sebe a případných klientů

6.    Základní praktické léčebné nástroje

7.    Znalost ajurvédského stravování a koření (ahára)

8.    Způsoby sebepéče a životního stylu (vihára)

9.    Sestavení denních rituálů (dinačária) a sezónní sebepéče (rtučária)

10.  Vhodné typy jógové praxe, meditace, pránájámy pro individualní praxi

11.  Diagnostické principy teoretické i praktické k určení prakrti a vikrti

12.  Schopnost vybrat sobě i klientovi vhodné nástroje pro zlepšení jeho neharmonického stavu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

7.png

Náplň víkendů aneb na co se můžete těšit, co se naučíte a co budete praktikovat

1.VÍKEND ÚVOD DO AJURVÉDY, DÓŠI GUNY A KARMY, VÁTA DÓŠA


 • Úvod do ajurvédy
 • Vlastnosti (guny) 5ti elementů
 • Dóši Váta, Pitta, Kapha
 • Prakrti a Vikrti a jejich určení
 • Váta dóša – vlastnosti a projevy, funkce v těle, sídla v těle, rovnovážný stav a nerovnovážný stav Váty (nejčastější vátové nemoci)
 • Jógová praxe pro harmonizaci Váta dóši
 • Pránájáma a meditace pro harmonizaci Váta dóši
 • Dinačária a Váta dóša management – nástroje k harmonizaci váta dóši (ahára = strava a koření, vihára = denní aktivity podporující život)
 • Váta – stav mysli, emoce, tendence chování

 

2.VÍKEND PITTA DÓŠA, AGNI


 • Pitta Dóša - vlastnosti a projevy, funkce v těle, sídla v těle, rovnovážný stav a nerovnovážný stav Pitty (nejčastější pittovské nemoci)  
 • Agni = trávicí oheň – harmonický stav a neharmonický stav
 • Agni versus Áma = toxické látky
 • Pitta – stav mysli, emoce, tendence chování 
 • Jógová praxe pro harmonizaci Pitta dóši 
 • Pránájáma a meditace pro harmonizaci Pitta dóši 
 • Dinačária a Pitta dóša management – nástroje k harmonizaci pitta dóši (ahára = strava a koření, vihára = denní aktivity podporující život)

 

 3. VÍKEND KAPHA DÓŠA, STRAVA, AROMATERAPIE


 • Kapha Dóša - vlastnosti a projevy, funkce v těle, sídla v těle, rovnovážný stav a nerovnovážný stav Kaphy (nejčastější kapha nemoci)  
 • Terapie stravou  - Jak, Kdy a Co jíst. Strava versus dóši, strava versus roční období 
 • Kapha - stav mysli, emoce, tendence chování
 • Jógová praxe pro harmonizaci Kapha dóši 
 • Pránájáma a meditace pro harmonizaci Kapha dóši 
 • Dinačária a Kapha dóša management – nástroje k harmonizaci Kapha dóši (ahára = strava a koření, vihára = denní aktivity podporující život)
1.png

4. VÍKEND DIAGNOSTIKA PRAKRTI A VIKRTI, DÓŠI A JEJICH SUBTYPY, STÁDIA VÝVOJE NEMOCI

 • PRAKRTI a VIKRTI diagnostika I -čtení z celkového fyzického projevu, čtení jazyka, obličeje, tvaru chodidel a dlaní, způsobu chování, trávení a vylučování, výskytu nemocí, čtení z doteku.
 • Váta a její subtypy – prána, udána, samána, apána, vjána
 • Pitta a její subtypy – páčaka, raňdžaka, sádhaka, alóčaka, bhrádžaka
 • Kapha a její subtypy – klédaka, avalambaka, bódhaka, tarpaka, šléšaka 
 • Prevence a hlavní faktory určující zdraví 
 • Ženská a mužská rozmnožovací tkañ
 • Zdravá menstruace a menopauza
 • Sexualita jako životní síla

5.VÍKEND  TRÁVENÍ A VÝŽIVA


 

 • Fáze trávení a dóši 
 • Guny a karmy potravin
 • Výživová onemocnění 
 • Kombinování potravin – slučitelné a neslučitelné potraviny 
 • Rasa (chuť) – farmakologické a psychické účinky šesti chutí – sladká, kyselá, slaná, pálivá, hořká, svíravá 
 • Chuťové touhy, pravý a nepravý hlad 
 • Tajemství koření a bylin

6. VÍKEND OČISTA A ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ


 • Druhy očisty pro jednotlivé dóši – nebezpečí očist, mýty a nedorozumění
 • Imunita versus agni, áma
 • Vyhodnocení 6ti měsíčního osobního projektu PRAKRTI A VIKRTI ke každému studentovi
 • Využití nabitých zkušeností a znalostí v praxi a běžném životě – diskuze

 

 

Další témata k možné diskuzi:

 • Abhjanga (olejování) a její principy
 • Očista mentální ámy
 • Aromaterapie 
 • Čakrové zvuky pro harmonizaci dóš
 • Ajurvedská patalogie: stádia vývoje nemoci 
 • Medikované oleje a ajurvédská alchymie
 • Ajurvédská krása
 • Sóma jako produkt stavu přítomného okamžiku 
 • Mantra – tajemství sanskritu

 

7.png

Podmínky ke studiu ajurvédy: 

Toto je nadstavbový kurz, není omezen ani věkem ani vzděláním, nejdůležitější je tvůj opravdový zájem.
Zkontroluj si termíny a vyplň přihlášku.

 

 

Přihláška

Vnímáš to jako své volání a chceš se přihlásit? Není nic jednoduššího. Znovu, prosím, zkontroluj datumy a podmínky . 

praxe.svg

Pokud je vše v pořádku, tak si, prosím, stáhni 
vytiskni přihlášku a vyplněnou ji zašli  na email:

[javascript protected email]

Zároveň je nutné poslat  rezervační zálohu 5 000 Kč  na číslo účtu školy 115-2710100267/0100 (přesné pokyny jsou i na přihlášce), bez toho není přihláška platná a nebude brána v potaz. 

Přihláška ke stažení

(Pokud potřebujete vystavit fakturu, prosím, informujte nás o tom při vaší platbě.
Později již bohužel není možné fakturu vystavit.)

Pro zobrazení se musíte přihlásit.