Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky  Karma Školy Jógy spadají pod všeobecné podmínky 

KARMA YOGA studia

 

 • Pořadatel nebo lektor nepřebírá odpovědnost za přinesené oblečení, cenné věci a peníze návštěvníka Studia. Prosím, seznamte se s Provozním řádem studia Karma Yoga.
 • Rezervace na instruktorská školení je platná pouze po zaplacení dané částky. U Školy jógy je to zaplacení nevratné zálohy ve výši 5000Kč. Bez uhrazení Vám nemůžeme místo rezervovat.
 • Na školení i do Školy se chodí včas.
 • Karma Yoga Studio nenese žádnou zodpovědnost za změny pracovního, sociálního či zdravotního stavu. Také se odprošťuje od nesení zodpovědnosti při zásahu vyšší moci nebo zauzlení dopravy v Praze. 
 • Můžete si nastavit finanční kredit ve Studiu. Ten Vás opravňuje k výhodnějším vstupům na otevřené lekce Studia a umožňuje jednoduchou rezervaci workshopů a školení přes rezervační systém z pohodlí Vašeho domova.
 • Kredit můžete vložit hotově na recepci Studia Karma Yoga nebo sami doma přes rezervační systém převodem částky na účet 2801638724/2010 (vygeneruje se Vám variabilní symbol). Kredit můžete zaplatit také poukázkami Sodexo nebo kartou Benefit.
 • Kredit slouží pouze na čerpání lekcí, kurzů a workshopů. Peníze z kreditu není možné použít na nákup zboží v Obchůdku Karma Yoga Studia.
 • Kredit ve Studiu není vratný, má svou expiraci (dobu trvání), kterou si můžete ověřit sami na Vašem účtu v našem rezervačním systému. Při opětovném navýšení se délka expirace automaticky prodlouží. 
 • Lektorka nezodpovídá za zdravotní stav účastníka kurzu. Trpíte-li zdravotními problémy, je důležité na ně lektorku před začátkem lekce upozornit. Zdraví je Vaše zodpovědnost. Pracujte se svým tělem s respektem a láskou, tak aby nedocházelo ke zranění.
 • V případě, že budete požadovat ke své platbě vystavení daňového dokladu - faktury, tuto skutečnost sdělte ihned při přihlášení, spolu s uvedením Vašich fakturačních údajů.
 • Studio nenese zodpovědnost za změnu pracovního, sociálního ani zdravotního stavu v průběhu workshopu či školení. Peníze nelze vrátit.
 • Pokud z náhle vyvstalé situace nemůžete školu či školení navštěvovat, je možno ve výjimečných případech (vážné zdravotní problémy) dohodnout jiný způsob vyrovnání, a to po předložení zprávy od lékaře.

 

Workshopy a školení

 • Rezervace na workshopy (semináře nebo školení) je platná pouze po zaplacení dané částky. Bez uhrazení Vám nemůžeme místo rezervovat.
 • Platba za workshop či školení je možná na recepci Studia (hotovost, Sodexo a Benefit) nebo bankovním převodem na účet: 107-5079470277/0100. Do poznámky uvádějte své celé jméno a případně i název workshopu.
 • Pokud přihlášení provádíte prostřednictvím on-line rezervačního systému, bude Vám vygenerován Variabilní symbol, který prosím uvádějte tak, aby se Vaše platba snadno spárovala. Platby v rezervačním systému se zasílají na účet: 2801638724/2010.
 • Storno podmínky na workshopy a školení: Nárok na částečné vrácení peněz lze uplatnit nejpozději 8. den před akcí. V době kratší než 7 dní před akcí nebo při neúčasti platí 100% storno (peníze se nevrací), 50% z celkové částky dostanete v případě zrušení v době 8.-15. den před akcí.  

 

Škola jógy

K přihlášení do Školy Karma Yogy stačí vyplnit Přihlášku, kterou naleznete na hlavní straně daného ročníku či druhu školy. K závažné rezervaci je třeba uhradit rezervační poplatek, který je nevratný. Bez zaplacení rezervačního poplatku je přihláška neplatná.

 • STORNO PODMÍNKYjako spotřebitel nejste oprávněn/a odstoupit od smlouvy o poskytnutí kurzu (podepsaná přihláška) v souladu s § 1837 písm. j) Občanského zákoníku a již uhrazená cena kurzu se po zahájení daného běhu Školy Karma Yogy nevrací, tj. storno poplatek je roven 100 %.
 • v případě, že se na kurz nedostavíte, nemáte nárok na vrácení peněz ani na výměnu neabsolvovaného kurzu za jiný.
 • Rezervační záloha (5000 Kč) je nevratná tzn., že pokud si zájemce svoji účast ve Škole rozmyslí, tato částka se nevrací. Slouží na pokrytí administrativních nákladů.

Rezervací a nákupem lekce souhlasíte s výše uvedenými obchodními podmínkami.