Mgr. Julie Růžičková

_

Své tělo člověk často vnímá jako stroj. Jako něco, co má sloužit a plnit naše vyslovená i tajná přání, co je oddělené od naší mysli. Teprve když se něco „porouchá“, začneme přemýšlet, jak by se to dalo „spravit“ nebo „vyměnit“. Cvičení jógy s prvky fyzioterapie přináší nejen propracovaný systém, jak zajistit, aby byla naše páteř pružná a napřímená, naše klouby stabilní a pohyblivé, dýchání snadné a stabilizační systém aktivní, ale zvyšuje zejména naši schopnost pochopit jazyk, jakým naše tělo mluví. Pomocí cvičení zvyšujeme vnímavost a schopnost porozumět sami sobě.

One often perceives one's body as a machine. As something to serve and fulfill our expressed and secret desires, which is separate from our minds. Only when something breaks, do we begin to think about how it can be  fixed. Practicing yoga with elements of physiotherapy not only provides a sophisticated system to ensure that our spine is flexible and upright, our joints stable and mobile, breathing easy and a stabilizing system active, but especially enhances our ability to understand the language our body speaks.

Praxe:

 • Fyzio Inspiro (ambulantní fyzioterapie)
 • Akreditovaný kurz Instruktor zdravotní tělesné výchovy pro seniory (organizace a lektorská činnost)
 • Výuka aplikované kineziologie pro Trenérská škola tai-ji
 • Výuka na VŠ Zdrav (předmět Vyšetřovací metody, Palpační anatomie)
 • Retreat Jóga, tai-ji a přirozený pohyb v Živé vodě (organizace a lektorská činnost)

Vzdělání:

 • 2. lékařská fakulta UK obor fyzioterapie 
 • Spiral Dynamic Basic (Lenka Kazmarová)Cvičitel jógy II. třídy se zaměřením na zdravotní aspekty jógy (Kamila Neumannová, Marcela Mikešová)
 • Jóga v rehabilitaci (Martina Ježková)
 • Intensive yoga retreat with Pixie Lillas
 • 200HR Vinyasa yoga teacher training Prague Yoga Collective 
 • Fyzio Inspiro (outpatient physiotherapy)
 • Accredited course Instructor of physical physical education for seniors (organization and teaching activities)
 • Teaching applied kinesiology for the Tai-ji Coaching SchoolTeaching at the University of Health (subject Examination methods, Palpation anatomy)
 • Retreat Yoga, Tai Chi and Natural Movement in Living Water (organization and teaching activities)

Education:

 • 2nd Faculty of Medicine, Charles University, field of physiotherapy
 • Spiral Dynamic Basic (Lenka Kazmarova)
 • Yoga instructor II. classes focusing on health aspects of yoga (Kamila Neumannová, Marcela Mikešová)
 • Yoga in Rehabilitation (Martina Ježková)
 • Intensive yoga retreat with Pixie Lillas
 • 200HR Vinyasa yoga teacher training Prague Yoga Collective

Praxe:

 • Fyzio Inspiro (outpatient physiotherapy)
 • Accredited course Instructor of physical physical education for seniors (organization and teaching activities)
 • Teaching applied kinesiology for the Tai-ji Coaching SchoolTeaching at the University of Health (subject Examination methods, Palpation anatomy)
 • Retreat Yoga, Tai Chi and Natural Movement in Living Water (organization and teaching activities)
Lekce se mnou

Lekce se mnou

Září 2024 - březen 2025
200 h kurz školy jógy - XI. ročník
Akreditované vzdělávání jógy, rekvalifikační kurz mající hodnotu mezinárodního standartu.  Pokud jógu milujete a toužíte se vědomostně obohatit, tento kurz je pro vás.  Staňte se lektory jógy v naší akreditované  škole, certifikace MŠMT a Yoga Alliance 200 h.  
200 h kurz školy jógy - XI. ročník
Objednat
Více
January - June 2025
Vinyasa Yoga teacher training 200 h RYT
Vinyasa Yoga teacher training 200 h RYT
Objednat
Více