PANEVNÍ DNO

9. června 2019
Čas: 11hod. - 18hod.
Lektor: Jana King Kochánková

Cena: 6 hod. workshop za 2 300 Kč

Ty největší, nejtajemnější a nejkrásnější dary a poklady ženy se ukrývají v jejím lůně. Je to jako kdybychom si představili posvátnou, překrásnou zahrádku plnou vzácných druhů rostlin, které potřebují speciální péči. Někdy je zahrádka plná kvetoucích bujarých rostlin, plná života. A někdy se v ní nacházejí uschlé listy květin, je trochu zanedbaná, či až zaplevelená.

Toto vše odvisí od situací v našem životě. Někdy jsme šťastné, plné života a lásky, a vše se nám daří. Záříme. Jindy řešíme nějakou závažnou situaci v životě a máme smutek či stres, není nám úplně nejlépe. Všechny tyto situace se pak ukládají i v našem lůně, v naší pánvi. Naše pánev funguje jako emoční barometr.

A my se na tomto kurzu naučíme, jak s tím naložit? Jak vytřást vztek, agresi a stres ze své pánve? Jak lehce změnit nezdravé sedací návyky v našem životě? Jak pečovat o svou pánev? Jak se cítit dobře a spokojeně ve svém těle? Jak zahrnout jednoduché pohyby do naší uspěchané každodennosti?

Tímto Vás zvu na kurz, ve kterém si vytvoříte úplně nový vztah se svým lůnem, se svojí pánví. Probudíme v ní energii a naučíte se jednoduché cviky v leže či v sedě, založené na dechu a jemném pohybu. Naučíte se pánevní dno posilovat i relaxovat. Naučíme se o sebe více pečovat. A vše doplním o informace o bylinkách, které rostou všude kolem nás a jsou připraveny nám pomoci. Budeme i hodně meditovat a pracovat v rovině energetického pole. Vše za zvuku hudebního nástroje sun- drumu, na který hraji během meditací. Hudba nás povede. A aromaterapie Aurasoma vše doplní a jemně a laskavě pomůže dotvořit energetické změny.

Vše s Láskou, Jemností, Laskavostí, Něhou a Úctou k Ženě, její pánvi, jejímu pokladu, jejímu životu)

Kurz je určen pro ženy, které
❖ chtějí zjistit, kde se pánevní dno nachází a co je to vlastně ta mula bandha /první čakra/ a jak s ní správně pracovat
❖ si přejí mít miminko a připravit se na to
❖ si přejí mít pravidelnou a snadnou menstruaci
❖ chtějí preventivně pečovat o svojí pánevní oblast
❖ mají inkontinenci a bolesti v SI kloubu
❖ potřebují harmonizovat tělo v přechodovém období
❖ se zajímají o bylinky vhodné pro ženu/ přejí si naučit se uzemňovat
Jak se na kurzu pracuje?
❖ anatomicky objevíme soustavu tří vrstev svalů pánevního dna
❖ naučíme se soustavu cviků-metoda 3x3
❖ objevíme souvislosti krku, pánve, chodidla
❖ řekneme si, čemu se vyvarovat při cvičení pánevního dna
❖ naučíme se, jak uvolnit napětí, jak relaxovat a jak zpevňovat pánevní dno / jednoduché cviky zvládnutelné v každodenním životě/
❖ naučíme se dýchat do pánevního dna
❖ ve vedené meditaci navštívíme své pánevní dno
❖ pomocí bioenergetických cviků se naučíme odstraňovat stresy z pánve
❖ objevíme jemnost, něhu, laskavost, sebe přijetí a sebelásku
❖ objevíme zdravou lenost a další možnosti laskavé péče o ženství

MgA. Jana King Kochánková
Studovala na PdFUK obor biologie a výtvarnou výchovu. Následně vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze se stáží v New Yorku.
V roce 2007 založila svou oděvní značku KOKO fashion.
Je lektorkou jógy a Metody 3x3, Tajemství pánevního dna I.
Na svých cestách životem se setkala se šamany a učiteli z různých kultur. Jejich učení praktikuje ve své "obyčejné" každodennosti. A toto vše pak jemně a laskavě s hravostí a radostí předává ve svých kurzech kreativity pro děti a dospělé, seminářích pro ženy či na lekcích jógy a osobních konzultacích. Více na www.kokogarden.cz

PŘIHLÁSIT SE PŘES SYSTÉM

PŘIHLÁSIT SE PŘES EMAIL

ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBU KURZŮ, VÍKENDŮ A WORKSHOPŮ: 107–5079470277/0100