PhDr. Jitka Malá, Ph.D.

Profesionální praxe

2008 – nyní Nestátní zdravotnické zařízení REHAMIL (Milovice)

Soukromá praxe v oboru fyzioterapie
2004 – nyní FTVS UK, katedra fyzioterapie (Praha)

Odborný asistent a tajemník katedry fyzioterapie FTVS UK

Od r. 2004 zaměstnána na fakultě tělesné výchovy a sportu na katedře fyzioterapie pod vedením vedoucí katedry fyzioterapie doc. PaedDr. D. Pavlů, CSc., a to v oblastech:

– Tajemník a odborný asistent katedry fyzioterapie (výuka předmětů: rehabilitační propedeutika, fyzikální terapie, vyšetřovací metody, demonstrace – klinická praxe, participace na praktických předmětech a diferenciální diagnostice ve fyzioterapii, taping, fyzioterapie ve sportu). Výuka těchto předmětů probíhá jak v jazyce českém, tak anglickém,

– Poskytování odborných konzultací v oboru fyzioterapie,

– Agenda spojená s organizací výukového programu fyzioterapie, rozvrhář FTVS UK pro obor fyzioterapie,

– Zástupce katedry fyzioterapie pro Studentský Informační Systém FTVS UK,

2003 – 2008 FTVS UK, katedra anatomie a biomechaniky (Praha), Postgraduální doktorské studium biomechaniky – Odborný školitel: Prof. Ing. S.Otáhal, CSc.

– Téma studia: Vztah mezi svalovým napětím šíjových svalů a tvarem krčního regionu,

2003 – 2008 Soukromá praxe Milovice – soukromá praxe v oboru rekondičních, regeneračních služeb a fyzioterapie

2004 – 2005 Rehaland s.r.o. Praha

Fyzioterapeut
– Péče o pacienty v oboru fyzioterapie – NSZZ ambulantního typu.
2003 – 2004 International medical services Praha

Fyzioterapeut

– Péče o pacienty v oboru fyzioterapie – NSZZ ambulantního typu.

Vzdělání:

– 2008 – 2011 Tradiční čínská medicína a fytoterapie
– 2003 – 2008 Postrgraduální doktorské studium, obor biomechanika
– 1997 – 2003 FTVS UK ( VŠ v oboru Fyzioterapie) Praha