Ivo Chocholatý

Od dětství se zabýval pozorováním přírody a studiem různých věd. Později pod tlakem vážné nevyléčitelné nemoci, kdy lékaři nebyli schopni nijak pomoci, se setkal s Cestou Jógy a praktikoval různé druhy Jógu a Učení pod vedením takových Učitelů jako byl R. Hošek, M. Bartoňová, J. Žlábek, J. Vacek, manželé Tomášovi, Evžen Štekl- žák Františka Drtikola, Bohumil Houser.

Praxe Cesty mu znovuotevřela oči k porozumění přírodním zákonům a živé spiritualitě. Postup na Cestě zcela změnil jeho vědomí a život....a také vyléčil z nemocí, které jej trápily, přestože byly běžnou medicinou neléčitelné.

Na Cestě se osobně setkal a praktikoval s mnoha Mistry Jogu, Zen-budhismu, Advaity, a Kristova učení jakož i studoval a praktikoval Učení mnoha tradic a Mistrů. Inspirací je mu rovněž dlouholetý neformální osobní vztah k učení Sri Mata Amritanandamayi Devi (Amma) a učení všech autentických škol rozvoje vědomí. Od svých 24 let sdílí svou zkušenost se zájemci o Cestu.

Ve své praxi se zájemci, využívá jedinečnou syntézu technik různých škol, kterými prošel: meditaci, integrální jógu, buddhistická hinduistická a taoistická cvičení, zpěv manter, a duchovnich písní - bhajanů, spiritualitu, studium nejůžasnějších autentických textů Učení, poezii, očistu energetických center – čakramů, čchi-kung, reiky pro posílení zdraví, praxi bdělé pozornosti, meditace vhledu a soucítění, zenbuddhistické praxe kinhin (střídání meditace v sedě a v chůzi), osobní otázky a odpovědi (dokusan), maunam (mlčení), výlety a pobyty v přírodě, pro zájemce celoroční koupání a otužování venku (tibetská jóga g-tummo), bylinky, aromaterapii, pobyty v přírodě, zdravou životosprávu a cesty k uzdravení z civilizačních nemocí atd... jakož i nejmodernější poznatky současné vědy.